fon çeşitleri

Kaç tür yatırım fonu vardır?

Sermaye piyasası mevzuatı, yatırım fonlarını 12 ana gruba ayırmıştır:

1) Hisse Senedi Fonu: En az % 51'i, devamlı olarak hisse senetlerlnden oluşur.
2) Tahvil ve Bono Fonu: Portföyünün en az % 51'ini, devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırır.
3) Sektör Fonu: En az % 51'i, devamlı olarak belirli bir sektöre ait şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.
4) İştirak Fonu: En az % 51 oranında, devamlı olarak bir kuruluşun iştiraki olan şirketlerin hisse senetlerini içerir.

İçeriği paylaş