Repo ve ters repo işlemleri ne demektir?

Repo, bir menkul kıymetin, belirli bir süre sonunda geri alma taahhüdüyle satılması işlemidir. Ters repo ise, bunun tersi olarak, geri satma taahhüdüyle menkul kıymetin satın alınmasıdır. Repo ve ters repo işlemlerinde yaygın olarak kullanılan menkul kıymet, hazine bonosudur.